Upravit stránku

Prohlášení o vztahu k ochraně životního prostředí

CHILEWICH NEUSTÁLE ZLEPŠUJE SVÉ VÝROBKY A TAKÉ ZPŮSOB JEJICH VÝROBY

Chilewich vytváří inovativní produkty ze svých vlastních originálních textilií, které zvyšují úroveň interiérů po celém světě. Prostřednictvím tkaných vinylových textilií vyrábí designové prvky, které zahrnují podlahové krytiny, nástěnné tkaniny, potahové látky, okenní textilie, doplňky ke stolování a další. K výrobě se používá vinyl, protože je odolný, snadno se udržuje a vychází vstříc estetickým požadavkům zákazníků. Tkané textilní výrobky Chilewich jsou omyvatelné vodou s biologicky rozložitelnými detergenty. Všechny produkty vykazují dlouhou životnost, která pomáhá zákazníkům snižovat jak spotřebu energie, tak výdaje. To vše při zachování jedinečného a elegantního prostředí. 

Chilewich učinil velký pokrok v tom, aby se stal „zelený“. Některé příklady iniciativ společnosti Chilewich v oblasti zlepšení životního prostředí jsou uvedeny níže:

TERRASTRAND®

- Společnost Chilewich významně přispívá k rozvoji životního prostředí tím, že změkčovadla na bázi ropy, původně obsažená v Chilewich přízích, nahrazuje změkčovadly bezftalátovými, sestávajícími z obnovitelných rostlinných surovin.
- Změkčovadla se používají k zajištění měkkosti a ohebnosti PVC vláken a tradičně jsou vyráběna z ropných sloučenin. Pro Chilewich to už neplatí.
- Tyto nové inovativní příze a tkaniny z nich vyrobené se označují názvem TerraStrand®.
- TerraStrand® je 100% bezftalátový a obsahuje 25% obnovitelných rostlinných surovin.
- Každý m² tkaniny z TerraStrand™ vlákna ušetří 0,90 litrů ropy a 0,22 kg CO2 ve srovnání s běžnými tkanými vinyly.

 

PLYNYL® PODLAHOVÉ DÍLCE S TEXTILNÍ PODLOŽKOU BIOFELT® + TKANINOU TERRASTRAND®

- BioFelt® je Chilewichem vyvinutý podkladový systém bez obsahu umělých hmot, který je kompatibilní se všemi charakteristickými tkanými textiliemi Chilewich.
- Spodní podložka pro podlahové dílce je vyrobena z recyklovaných nápojových lahví, obnovitelných rostlinných surovin a také z odpadních materiálů průmyslové činnosti.<>br<- Celkový obsah recyklovaného materiálu v podlahovém dílci (tvořeného tkaninou TerraStrand® a podložkou BioFelt®) přesahuje 55%.

 

GREENGUARD®

- Potahové látky Chilewich jsou zastřešeny mezinárodně uznávaným certifikačním systémem GreenGuard® provozovaným GREENGUARD Environmental Institute.
- Cílem GreenGuard® je ochrana lidského zdraví a kvality života prostřednictvím snížení působení a uvolňování chemických látek a zlepšení kvality vnitřního ovzduší.
- Tuto certifikaci také uznává U. S. Green Building Council a proto potahové látky Chilewich zvyšují bodovému hodnocení v rámci LEED programu.
- Pokud se chcete o GREENGUARD® dozvědět více, klikněte zde.

 

MICROBAN®

- Všechny produkty Chilewich Contract obsahují antimikrobiální ochranu Microban®.
- Microban® po celou dobu životnosti výrobku nepřetržitě působí proti růstu hub, plísní a bakterií způsobujících znečištění a zápach.
- Microban® je ideální pro jakékoliv zdravotnické, pohostinské nebo kancelářské prostředí, kde se tyto organismy mohou vyskytovat.
- Pokud se chcete o ochraně Microban® dozvědět více, klikněte zde.

 

GREEN LABEL PLUS™

- Chilewich Plynyl® rolové koberce a kobercové dílce získaly od The Carpet and Rug Institute certifikát Green Label Plus™.
- Smyslem programu Green Label Plus™ je zajistit ochranu vnitřního ovzduší preferováním jen takových produktů, které vykazují nízkou hodnotu VOC (těkavých organických látek).
- Certifikace je podmíněna povinnými testy prováděnými čtyřikrát do roka.
- Certifikaci Green Label Plus ™ uznává také U. S. Green Building Council a proto Chilewich Plynyl® rolové koberce a kobercové dílce přispívají k vyššímu bodovému hodnocení v rámci LEED programu.
- Pokud se chcete o Green Label Plus™ dozvědět více, klikněte zde.

 

- Všechny výrobky Chilewich Contract jsou vyráběny za použití lepidel s nízkou hodnotou VOC.
- Výrobky Chilewich jsou omyvatelné vodou s biologicky rozložitelnými detergenty, jsou vyrobeny v USA a mají dlouhou životnost.

 

Společnost Chilewich si je vědoma - a doufá, že její zákazníci také – že řešení problematiky vlivu spotřeby a výroby na životní prostředí je evoluční proces, který se dotýká zpracovatelského - plastikářského průmyslu, spotřebitelů a vládních orgánů, a vyžaduje komplexní souhru ekonomiky, strojírenství a chemického průmyslu. Chilewich bere své zdokonalení jako závazek a je přesvědčen, že uspěje. Pro Chilewich není environmentální politika marketingovým nástrojem, ale demonstruje skutečnou ochotu něco změnit, protože si plně uvědomují a respektují komplexní vzájemné souvislosti, které umožní naší společnosti posunout se společně kupředu.